Direct contact? Bel: +31 (0)35 200 82 00

Home > Reserveren

Reserveren

Het reserveren of "vashouden" van een auto is soms onderwerp van gesprek. Reden voor Goois Autoteam om hier helder over te zijn.

Een auto is voor u gereserveerd als:

 • Als u een aanbetaling of volledige betaling heeft gedaan en deze zichtbaar is op onze bankrekening.
   
 • Als u een tijdsafspraak heeft gemaakt voor bezichtiging en u bent al onderweg naar Goois Autoteam. De auto is dan gereserveerd vanaf het moment dat u thuis vertrekt tot aan het afgesproken tijdstip, zodat u niet voor niets rijdt. Als u later bent dan verzoeken wij u om ons even te bellen.  

Al onze afspraken voor bezichtigingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Een afspraak tot bezichtiging is geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting, zowel voor u als voor ons. De ervaring leert helaas dat afspraken soms worden afgezegd, en dat niet iedeeen verschijnt op een afspraak. Op afstand inschatten hoe serieus iemand is, is erg lastig. Dat betekent dat als u nog niet onderweg bent, of niet op tijd bij ons bent zonder ons te informeren, de auto mogelijk verkocht is. Wij zullen u in geval van een voortijdige verkoop op zo snel mogelijk informeren, zodat u niet voor niets komt. 

Reservation

Reserving or "holding" a car is sometimes a topic of conversation. Reason for Goois Autoteam to be clear about this.

A car is reserved for you if:

 • If you have made a deposit or full payment and it is visible on our bank account.
   
 • If you have made an appointment for a viewing and you are already on your way to Goois Autoteam.

All our appointments for viewings are subject to availability. An appointment for a viewing is completely without obligation and without any obligation, both for you and for us. Unfortunately, experience shows that appointments are sometimes cancelled, or that not everyone shows up for an appointment. It is very difficult to estimate from a distance how serious someone is. This means that if you are not yet on the road, the car may have been sold. We will inform you in time in the event of a premature sale, so that you do not come for nothing.

Reservierung

Ein Auto zu reservieren oder zu "halten" ist manchmal ein Gesprächsthema. Grund für Goois Autoteam, sich darüber im Klaren zu sein.

Ein Auto ist für Sie reserviert, wenn:

 • Wenn Sie eine Anzahlung oder vollständige Zahlung geleistet haben und diese auf unserem Bankkonto ersichtlich ist.
   
 • Wenn Sie einen Besichtigungstermin vereinbart haben und bereits auf dem Weg zu Goois Autoteam sind.


Alle unsere Besichtigungstermine unterliegen der Verfügbarkeit. Ein Besichtigungstermin ist völlig unverbindlich und unverbindlich, sowohl für Sie als auch für uns. Leider zeigt die Erfahrung, dass manchmal Termine abgesagt werden oder nicht alle zu einem Termin erscheinen. Es ist sehr schwer, aus der Ferne abzuschätzen, wie ernst es jemandem ist. Das heißt, wenn Sie noch nicht unterwegs sind, könnte das Auto verkauft worden sein. Bei einem vorzeitigen Verkauf werden wir Sie rechtzeitig informieren, damit Sie nicht umsonst kommen.